ישראל:

הרב ישראל זילברברג
נייד: 052-7166450
דוא"ל: zs@zerashimshon.co.il

ארה"ב:

הרב בנימין פאשקעס
נייד: 347.496.5657
דוא"ל: mbpaskesz@gmail.com
כתובת: ארצות הברית, 36 Rodney St, Brooklyn, NY 11249